Business is booming.

مهاجران خاص

در دنیا مهاجران خاص زیاد نیستند اما باز هم قوانینی برای مهاجرت این دسته افراد هم وجود دارد. برای مثال بازیگران، قهرمانان ورزشی، نوابغ، کارکنان بازنشسته سازمان های بین المللی ,. . . جزو دسته افراد خاص بوده که در صورت نیاز و علاقه به مهاجرت یکسری قوانین خاص شامل آنها می شود.

سالانه ۱۰ هزار گرین کارت برای افراد خاص صادر می شود. این موضوع برای انسان های تمام جهان صادق می باشد.
مهاجران خاص به آمریکا
کشور آمریکا همواره از افراد خاص که قصد مهاجرت را داشته باشند، استقبال می کند. به همین دلیل است که یکی از کشور های موفق در امر تولید علم به حساب می آید!
مقالات مرتبط مهاجران خاص