Business is booming.

مقدمه ای برای دریافت اقامت دائم آمریکا ( گرین کارت )

شما پس از اخذ گرین کارت آمریکا ، یک اقامت مادام العمر در این کشور خواهید داشت. اما دقت کنید گرفتن آن اصلا ساده نبوده و دارای ساز و کار های بسیار پیچیده ای می باشد. اما بعد از آنکه درخواست شما مورد قبول واقع شد، می توانید به تحصیل ادامه دهید، به دنبال کار بگردید یا ازدواج نمایید. تنها حق رای دادن و دخالت در امور سیاسی این کشور را نخواهید داشت، که آن هم پس از اقدام شما برای شهروندی آمریکا بر طرف می شود.

مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

نحوه دریافت گرین کارت آمریکا
شما پس از اخذ گرین کارت آمریکا ، ۷۰% شهروند این کشور محسوب می شوید. تنها کمی از اختیارات یک شهروند کامل را ندارید. در اصل گرین کارت یک سکوی پرتاب به سوی شهروندی کشور آمریکا می باشد.
مقالات مرتبط اخذ گرین کارت آمریکا