Business is booming.

بعد از قبول شدن درخواست دریافت گرین کارت آمریکا چه کنیم؟

چندین مقوله بسیار مهم وجود دارد که شما باید بعد از دریافت گرین کارت آمریکا آن را رعایت کنید. چرا که گرین کارت در اصل نقطه پرتاب شما به سمت شهروندی و موفقیت های بیشتر در کشور آمریکا می باشد. یک اشتباه کوچک نیز می تواند بعده ها در پرونده شما ثبت و درخواست شهروندی شما را با مشکل همراه کند! پس حتما قبل از اقدام به این کار، با یک وکیل صحبت کنید.

مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

بعد از تایید گرین کارت چیکار کنیم
دریافت گرین کارت آمریکا دارای پروسه ای سخت و طاقت فرسا می باشد، اما بعد از دریافت نیز مشکلات شما تمام نمی شود. باید چندین قانون را رعایت کنید تا بتوانید به عنوان شهروند آمریکایی خود را ثبت و پاسپورت این کشور را دریافت نمایید.
مقالات مرتبط دریافت گرین کارت آمریکا