Business is booming.

پناهندگی به آمریکا

هیچ کسی را پیدا نمی کنید که بخواهد سرزمین مادری خودش را ترک و برای پناهندگی به آمریکا اقدام نماید. بعضی عوامل مانند جنگ، مشکلات سیاسی یا دیکتاتوریسم باعث می شود که اتباع کشور ها بخواهند به یک جای بهتر برای زندگی بروند.

پناهندگی دارای دسته هایی متفاوت بوده و قوانین خاصی را شامل می شود که برای هر کشور در دنیا متفاوت است. برای مثال کشور هایی که دارای درصد بالای دموکراسی و استاندارد بالایی زندگی هستند، منطقی نیست برای پناهندگی اقدام نمایند! پناهندگی به آمریکا نیز دارای شرایط خاصی می باشد ولی نشدنی نیست، شما تنها به یک وکیل مجرب نیاز خواهید داشت.

مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

پناهندگی به آمریکا
این موارد ذکر شده پناهندگی به آمریکا صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و به هیچ وجه از طرف تیم مرکز ویزا توصیه نمی شود. راه های قانونی بهتری نیز برای مهاجرت به آمریکا وجود دارد.