Business is booming.

ویزای ازدواج آمریکا

برای دریافت ویزای ازدواج آمریکا ، اگر شما شانس آن را داشته باشید که با یک مرد یا زن آمریکایی بتوانید ازدواج نمایید. سپس به آسانی می توانند با یک پروسه اداری به کشور آمریکا داخل شده و گرین کارت و شهروندی خود را دریافت نمایید.

البته شما در طول این مسیر نیاز به یک وکیل مهاجرتی دارید تا تمام مدارک شما را با دقت پر نموده و به اداره امور شهروندی و مهاجرت آمریکا ارسال نمایند.
مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

ویزای ازدواج آمریکا
البته دریافت ویزای ازدواج آمریکا برای هر کسی امکان پذیر نیست و شانس بالایی را طلب می نماید. ولی باز هم افراد خوش شانسی هستند که با این روش به راحتی به آمریکا مهاجرت می نمایند.
مقالات مرتبط ویزای ازدواج آمریکا