Business is booming.

آیا شما همین حالا هم شرایط شهروندی آمریکا را دارید؟

افرادی هستند که اکنون هم شرایط شهروندی آمریکا را دارا هستند ولی از این موضوع شاید مطلع نیستند. این امر تنها در صورتی ممکن است که یکی از پدر بزرگ و پدربزرگ یا پدر و مادر آنان شهروند آمریکا بوده یا در آن کشور متولد شده باشد. به همین سادگی شما می توانید شهروند آمریکا شوید. در ادامه به مفاد و قوانین آن نیز اشاره خواهیم کرد.

توجه داشته باشید یکی از ارزان ترین و ساده ترین انواع مهاجرت به آمریکا همین مورد می باشد. البته که داشتن این شرایط نیاز به شانس زیادی نیز می باشد.
مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

شاید این فرضیه که شما هم اکنون هم شهروند کشور آمریکا هستید، یک در هزار باشد اما این افراد خوش شانس وجود دارند و ما ۱۰۰% می توانیم به آنها برای اخذ شهروندی این کشور کمک نماییم.
مقالات مرتبط شرایط شهروندی آمریکا

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-