Business is booming.

ویزا تجاری آمریکا

دولت ایالات متحده آمریکا برای سهولت تجارت بین کشور ها، به افراد واجد الشرایط، ویزا تجاری می دهد. بعضی از مردم ویزا تجاری آمریکا را راحت ترین راه برای اخذ شهروندی آمریکا می دانند. البته دریافت این ویزا نیز شرایط خاصی دارد که در این سلسله مقالات به آنها اشاره خواهیم کرد.

مقالات

۱-

۲-

۳-

ویزا تجاری آمریکا
ویزا تجاری آمریکا بیشتر مناسب افرادی است که می خواهند یک شرکت در آمریکا راه اندازی کرده و به کسب و کار جدیدی در این کشور رو بیاورند. ویزا سرمایه گذاری آمریکا نیز به همین صورت می باشد.