Business is booming.

ویزا سرمایه گذاری در آمریکا

ویزا سرمایه گذاری در آمریکا یکی از بهترین انواع آن می باشد. بسیار سریع توسط دولت آمریکا پیگیری می شود و پرونده شما به جریان می افتد. البته شرایط بسیار خاصی را نیز به همراه خود دارد.

برای مثال باید یک حداقل پولی داشته باشید و برای آمریکایی ها ایجاد شغل نمایید. این ویزا برای قشر محدودی از جامعه می باشد. در این کیس سخت گیری ها از طرف دولت بسیار کمتر بوده و با افراد واجد شرایط رفتار بهتری می شود.

توجه داشته باشید خرجی که شما ممکن است برای سرمایه گذاری در آمریکا انجام دهید بسیار زیاد می باشد. برای همین اصلا ریسک نکرده و با یک وکیل مهاجرت در ارتباط باشید تا کار های شما را انجام دهد.
مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

ویزا سرمایه گذاری آمریکا
دریافت ویزا سرمایه گذاری در آمریکا یکی از راحت ترین ویزا ها می باشد که در سریع ترین زمان ممکن برای شما ارسال شده و قابل استفاده می باشد!
مقالات مرتبط ویزا سرمایه گذاری در آمریکا

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-