Business is booming.

ویزا کارآموزی آمریکا (H-3) (موقت)

ویزا کارآموزی آمریکا به صورت موقت صادر می شود و نام آن (H-3) می باشد. البته برای همگان نبوده و حتما برای دریافت این نوع ویزا نیاز به دعوت نامه از شرکت مربوطه را دارید.
هیچ محدودیتی برای تعداد نفراتی که می توانند این ویزا را در سال دریافت نمایند وجود ندارد. اما توجه داشته باشید پس از دریافت این ویزا کارآموزی آمریکا و فراگرفتن حرفه مد نظرتان، شانس خیلی بیشتری برای استخدام شدن و ماندن در این کشور خواهید داشت.ن 

مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

ویزا موقت کارآموزی آمریکا (H-3)
به غیر از شغل مستقیم، شما می توانید برای ویزا کارآموزی آمریکا (چند شغل خاص) به ایالات متحده رفته و به زندگی بپردازید!
مقالات مرتبط ویزا کارآموزی آمریکا

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-