Business is booming.

ویزا موقت برای شغل های خاص

در چند شغل مختلف، ویزا هایی صادر می شود که به صورت موقت است اما اگر بتوانید به این روش به کشور آمریکا وارید شوید، به آسانی پس از مدتی می توانید به گرین کارت و سپس به شهروندی برسید. دریافت ویزا موقت برای شغل های خاص یک انتخاب عالی می تواند برای شما باشد.

مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

ویزا موقت برای شغل های خاص
اخذ ویزا کار موقت برای کسانی که می توانند در کار های خاص مشغول شوند، یک نقطه پرتاب برای رسیدن به ویزا دائمی و شهروندی می باشد.
مقالات مرتبط ویزا موقت برای شغل های خاص

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-