Business is booming.

سوالاتی برای تست شایستگی ورود به ایالات متحده آمریکا

هر کسی ممکن است این تست شایستگی ورود به آمریکا را پر کند. به همین دلیل ما فرض را بر این می گیریم که شما به دنبال یک راه (هر راه قانونی ممکن) برای ورود و مهاجرت به آمریکا و اقامت دائم یا موقت هستید.

ما برای شما یک تست کوچک با چند سوال ساده را آماده کرده ایم که شامل دریافت گرین کارت دائم و موقت می شود. این سوالات به شما کمک می کند مسائل اولیه و پایه قوانینی که در خصوص مهاجرت وجود دارد را متوجه شوید و یا حداقل یک آشنایی ساده با آن داشته باشید.

این آزمون تقریبا تمام دسته های ممکن برای ورود یا اقامت قانونی به ایالات متحده آمریکا را پوشش می دهد.
تست شایستگی آمریکا
در صورت نیاز پس از ارسال فرم تست شایستگی ورود به آمریکا، می توانید مطالب مهاجرتی ما را که به صورت یک دانش نامه برای شما آماده شده است را مطالعه نمایید ( کلیک کنید ) . شاید یک راه جدید پیدا کردید!