Business is booming.

تنظیم وضعیت در ایالات متحده

تنظیم وضعیت در ایالات متحده
174

وقتی تنظیم وضعیت در ایالات متحده انجام می شود، چه اتفاقی می افتد؟

فرایند تنظیم وضعیت شما به ساکن دائمی شامل آماده کردن مجموعه ای از فرم ها و اسناد ( مجموعه جداگانه ای برای شما، همسر شما، و هر کدام از فرزندان همراه شما) ، ارسال این ها به  مرکز خدمات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، انتظار چند هفته­ای یا چند ماهه برای دعوت به انگشت نگاری،  و سپس چند هفته یا چند ماه انتظار بیشتر برای دعوت به مصاحبه نهایی جهت دریافت کارت سبز در یک دفتر محلی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (نه برای کسی که درخواست خود را فرستاده اید) است.

برای کارت سبز خود باید در روز مصاحبه یا اندکی پس از آن تایید شوید.  این روزها مصاحبه اغلب نادیده گرفته می شود و طی نامه ای به شما اعلام می شود که می گوید درخواست شما مورد موافقت قرار گرفته است.  برای کسب اطلاعات در مورد پیگیری پیشرفت درخواست خود در مرکز خدمات و در دفتر محلی خود فصل چهار را ملاحظه بفرمایید.

به عنوان بخشی از درخواست تنظیم وضعیت،  شما و اعضای خانواده ممکن است برای اجازه کار نیز اقدام کنید (یک سند مجوز استخدام یا EAD).

احتیاط

بررسی های امنیتی علت احتمالی تاخیر است. به عنوان بخشی از درخواست تنظیم وضعیت شما، اف بی آی باید بررسی اثر انگشت و بررسی نام شما را انجام دهد و سازمان سیا باید یک بررسی نام جداگانه انجام دهد. این چک اسامی می تواند چند ماه یا حتی سال باشد، به ویژه به این دلیل که بسیاری از متقاضیان نامهای مشابه دارند. اگر مطلع شدید که پرونده شما به دلیل بررسی های امنیتی ساکن و متوقف شده است نام شخصی که می ‌توانید اطلاعات به روز در مورد پرونده خود را از وی کسب کنید را به خاطر بسپارید و یا وکیل بگیرید تا در این مورد کمک‌تان کند.

کاغذبازی برای آماده سازی جهت درخواست تنظیم وضعیت

فرم اصلی مورد استفاده در ایالات متحده برای درخواست تنظیم وضعیت فرم I-485، درخواست برای اقامت دائم است.  اگر چه تعداد انگشت شماری از فرم ها و اسناد دیگر نیز باید برای همراهی با این فرم اصلی آماده شوند.

یک راه آسان برای به دست آوردن این فرم ها  تماس با خط اطلاعات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده باشماره تلفن  ۳۶۷۶- ۸۷۰- ۸۰۰ ودرخواست بسته تنظیم وضعیت است.

یا می توانید این فرم ها را از طریق سایت www.uscis.gov دانلود کنید. ( بر روی فرم های مهاجرت کلیک کنید و  و فرم های مورد نیاز خود را بر اساس چک لیست زیر انتخاب کنید.)

این چک لیست به شما کمک خواهد کرد که فرم‌ها و اسناد لازم را جمع آوری و پیگیری نمایید. همچنین یک مجموعه کامل از آیتم های این لیست باید برای همسر و فرزندان همراهتان آماده شوند.

نکته

نکته برای پر کردن فرم I-485: در اولین صفحه فرم، از شما میپرسد که بر چه اساسی برای کارت سبز اقدام  می کنید.  اگر درخواست کننده اصلی هستید جعبه a را علامت گذاری کنید؛ اگر همسر یا فرزند هستید جعبه b را علامت گذاری کنید.

در چک لیست زیر، گزارش بررسی پزشکی می تواند از توضیح اضافی استفاده کند:

باید برای هر درخواست کننده ی یک گزارش بررسی پزشکی ارسال کنید.  این امر بر روی فرم I-693 انجام می پذیرد که باید در یک کلینیک پزشکی مجاز اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده انجام پذیرد.

دفتر محلی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده همچنین لیست پزشکان معتمد در منطقه شما را ارائه خواهد نمود.  پس از کامل کردن آزمون پزشکی و بر اساس نتایج حاصله دکتر در یک پاکت مهر و موم شده تحویل شما خواهد داد. این پاکت را باز نکنید.

تنظیم وضعیت در ایالات متحده
تنظیم وضعیت در ایالات متحده

ارسال پاکت تنظیم

پس از اتمام آماده‌سازی کاغذ بازی تنظیم وضعیت درخواست خود را توسط پست تصدیق شده ارسال کنید دریافت رسید درخواست شده است و یک نسخه کامل از همه چیزهایی که در آن ارسال می کنید را نگه دارید.

به طور کلی پس از تکمیل پرونده درخواست کارت سبز برای چندین ماه هیچ چیزی از جانب اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده نخواهید شنید. سپس باید نامه هایی مبنی بر حضور در انگشت نگاری ( بیومتریک) و قرار ملاقات مصاحبه دریافت کنید.

در صورت نیاز به هرگونه مدارک و اسناد بیشتر طی نامه دعوت به مصاحبه به شما اعلام خواهد شد.

برخورد با تاخیر در تصویب مجوز کار

در صورتی که خواهان کار کردن پیش از تصویب کارت سبز خود هستید،  باید درخواست جداگانه ای برای مجوز اشتغال خود ارائه دهید.  برای انجام این کار فرم I-765 را پر کرده و آن را پیوست درخواست تنظیم وضعیت خود نمایید. همراه با فرم I-765، کپی کارت I-94  را ارسال کنید و هزینه جداگانه ای برای پر کردن آن بپردازید. اطمینان حاصل کنید که رسید پرداخت را که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده به شما می دهد را حفظ و نگهداری کنید تا از طریق آن بتوانید ثابت کنید که I-765 پر شده است. همزمان با جور کردن مدارک درخواست تنظیم وضعیت خود درخواست برای مجوز اشتغال را نیز ارائه خواهید کرد.

به لحاظ قانونی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده تا ۹۰ روز نمی‌تواند در مورد درخواست مجوز اشتغال تصمیم گیری نماید. اگر به هر دلیلی که ۷۵ روز تصمیمی به شما ابلاغ نشد، می‌توانید از طریق سیستم اینفوپس وب سایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده به آدرس www.uscis.gov درخواست قرار ملاقات نموده و درخواست تسریع در روند پرونده خود را بدهید.

تنظیم وضعیت در ایالات متحده
تنظیم وضعیت در ایالات متحده

مصاحبه تنظیم وضعیت شما

ممکن است برای یک مصاحبه ی شخصی که در  دفتر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده نزدیک شما برگزار خواهد شد دعوت شوید.  البته در مورد درخواست های مهاجران ویژه اغلب مصاحبه شخصی نادیده گرفته می شود. اگر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده لازم ببیند که در یک مصاحبه شرکت کنید برای شما و بستگان همراهتان دو هفته قبل از مصاحبه نامه قرار مصاحبه ارسال میشود. اگر وکیل دارید، هنگام مصاحبه می تواند کنار شما باشد.

حتی اگر وکیل ندارید می­توانید برای مصاحبه یک وکیل استخدام کنید و یا با او مشورت کنید

اگر همه چیز طبق روال باشد درخواست شما در مصاحبه تنظیم وضعیت یا کمی پس از آن مورد موافقت و تصویب قرار خواهد گرفت. مهری بر روی پاسپورت شما خواهد خورد که نشان دهنده این است به عنوان یک شهروند دائمی آمریکا مجاز شده اید و کارت سبز شما صادر خواهد شد.  چند هفته پس از مصاحبه کارت سبز به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد.  اگر قبل از دریافت کارت سبز تان نیاز دارید که ایالات متحده را ترک کنید باید در  اینفوپس وب سایت یو اس سی آی اس قرار ملاقاتی ترتیب دهید و با پاسپورت و نامه کتبی در آنحا حضور به هم رسانید. مهر موقتی در پاسپورت شما زده خواهد شد به وسیله آن می توانید پس از مسافرت خود به درون یالات متحده بازگردید. هرگز بدون کارت سبز یا مهر موقت بر روی پاسپورت ایالات متحده را ترک نکنید.

طی فرایند کنسولی چه روی می­دهد

اگر به جای تنظیم وضعیت که در بالا شرح داده شد پردازش صدور ویزا ی مهاجرت در یک کنسولگری را انتخاب کرده اید، روند تشکیل پرونده متفاوتی را دنبال خواهید نمود.  فرایند کنسولی نیازمند این است که برخی فرم ها و اسناد را مطابق با دستورالعمل ها آماده کرده و به مرکز ملی ویزا ارسال نمایید. سپس باید در انتظار ارسال دعوتنامه برای یک مصاحبه کنسولی در کشور خودتان بمانید و  و  برای مصاحبه فرم ها و اسناد بیشتری را تهیه کرده و در نهایت در مصاحبه حاضر شوید. در همه چیز خوب پیش برود ویزای شما مورد موافقت و تصویب قرار خواهد گرفت و برای ویزای ورود به ایالات متحده جهت بررسی امنیتی نهایی ارسال خواهد شد

بخش اعظم کار شما در این نقطه شامل این است که بتوانید کنسولگری را متقاعد سازید که از نظر سلامتی، جرم و جنایت و دلایل مالی غیر قابل قبول و غیر قابل پذیرش نیستید. از شما خواسته خواهد شد که در یک تست پزشکی شرکت نموده و احتمالا شواهد و مدارکی مبنی بر نداشتن سابقه جنایی و مجرمانه فراهم نمایید.

تنظیم وضعیت در ایالات متحده
تنظیم وضعیت در ایالات متحده

کاغذ بازی جهت آماده سازی برای فرایند کنسولی

آغاز فرایند کنسولی شامل ارسال تعداد زیادی کاغذ در جهات مختلف است. ابتدا پس از اینکه اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده درخواست ویزای شما را مورد تصویب و موافقت قرار داد پرونده شما را به مرکز ملی ویزا در پرتسموث، نیوهمپشایر ارسال خواهد کرد. برای شما یک فرم با نام “انتخاب نماینده و آدرس (DS-3032)” ارسال خواهد کرد که از شما می­پرسد باقیمانده اعمال مربوط به ویزای شما کجا میخواهید ارسال شود. برای مثال به جای ارسال به خودتان برای وکیل ارسال شود.

هنگامی که مرکز ملی ویزا فرم DS-3032 شما را دریافت کرد، برای شما یا وکیل یا نماینده شما یک ویزای مهاجرت و قبض بررسی امنیتی (اخیراً در مجموع ۳۷۹ دلار) ارسال خواهد کرد.

وقتی که صورتحساب را پرداخت کردید، مرکز ملی ویزا پاکت دستورالعمل فرم ها و اطلاعات را برای شما ارسال خواهد کرد.  پاکت دومی هم برای شما ارسال خواهد کرد که بخشی از فرم اطلاع رسانی مصاحبه شماست.

دستورالعمل های ما در رابطه با فرایند کنسولی که در زیر آمده است مربوط به فرآیند سنتی است که هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان روی می‌دهد.  با این حال، مرکز ملی ویزا کما بیش به اعمال مربوط به ویزا در محل سفارتخانه ها و کنسولگری ها رسیدگی می­کند.  وزارت امور خارجه به سفارت­خانه­ها اشاره کرده است که مسئولیت را به مرکز ملی ویزا بدهند. پرونده‌های ویزای مهاجرت به مرکز ملی ویزا فرستاده می شوند و این مرکز هزینه ها، اسناد حیاتی، و گواهی­های پلیس را در صورت نیاز جمع آوری می کند.

هنگامی که پرونده کامل شد مرکز ملی ویزا همراه با کنسولگری  قرار ملاقاتی برنامه‌ریزی می‌کند و نامه قرار ملاقات را برای شما ارسال می کند.

شما می توانید برای کسب اطلاع بیشتر درباره مهاجرت به آمریکا با مشاوران ما در تماس باشید

مرکز ویزا با داشتن وکلایی مجرب، آماده کمک به شما جهت مهاجرت به هر کشور در دنیا است !

شماره تماس ما :۸۰-۸۸۹۸۵۱۷۸-۰۲۱

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.