Business is booming.

موارد به شدت مشکل آفرین ممنوعیت ورود

موارد به شدت مشکل آفرین ممنوعیت ورود
776

احتمال وابستگی به بودجه عمومی (دریافت کمکهای دولتی)

یکی از دلایل اصلی رد درخواستهای گرین کارت و ممنوعیت ورود فرد، مشخص شدن این مسئله است که مهاجر “احتمالا به بودجه عمومی وابسته خواهد بود” (دریافت کمکهای اجتماعی یا دولتی). در واقع قانون حکم به این می دهد که تقریبا تمام درخواست کنندگان ویزا چه اقامتشان دائمی و چه موقت باشد، باید اثبات نمایند که هزینه خود را پرداخت نموده یا شخص دیگری ضامن تامین هزینه های آنها می باشد.

برای تصمیم گیری در مورد احتمال وابستگی به بودجه عمومی، دولت به طور سنتی به “کلیت شرایط موجود” می نگرد. به عبارت دیگر تصویر کلی مبنای تصمیم گیری است. آنها ممکن است سن شما، وضعیت سلامت، دارایی های خانواده، منابع، وضعیت مالی، میزان تحصیلات و مهارت شما را در نظر بگیرند. آنها ممکن است که از شما بخواهند مدارکی ارائه دهید مبنی بر اینکه شما قابلیت تامین مخارج خود را دارید یا شخص دیگری تامین هزینه های شما را تضمین می نماید.

 

نکته

تعداد از مهاجران نیاز نیست نگران منع ورود توسط این قوانین باشند، که در ( اینجا ) به آن دسته افراد اشاره کرده ایم.

خلاصه موارد غیر قابل پذیرش بودن

مورد غیر قابل پذیرش بودن وجود استثنای قانونی شرایط استثناء قائل شدن

مشکلات سلامتی

افراد مبتلا به امراض مسری که سلامت عمومی را تهدید می کنند و به طور خاص بیماری سل. بله استثنای قانونی برای همسر ، پسر و دختر ازدواج نکرده ، فرزند خردسال ازدواج نکرده  که به صورت قانونی فرزند خوانده یک شهروند  یا یک مقیم دائم آمریکا باشد ، تبعه خارجی که یک ویزای مهاجرتی را کسب نموده باشد، فردی که پسر یا دختری داشته باشد که شهروند یا مقیم دائم آمریکا هستند، تبعه خارجی که یک ویزای مهاجرتی را با رعایت شرایط و مقررات USCIS دریافت نموده است .
افرادی با اختلالات جسمی یا روحی که تهدیدی برای ایمنی خود یا اموال ، آسایش و ایمنی سایرین هستند. بله USCIS به صلاحدید خود ضوابط خاصی را تعیین میکند.
معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر. خیر (اما الزاما شامل یکبار مصرف مواد مخدر نمی شود و به نوع ماده مخدر بستگی دارد)
شخصی که  نتواند اثبات کند در مقابل یک بیماری خاص که با واکسن زدن قابل پیشگیری است واکسینه شده است . بله درخواست دهنده بایستی ثابت کند که متعاقبا واکسن را دریافت کرده است یا اینکه یک پزشک جراح تایید نماید که واکسن از لحاظ پزشکی بی مورد بوده است و یا اینکه دریافت واکسن تعیین شده در مغایرت با باورهای مذهبی یا موازین اخلاقی شخص درخواست دهنده می باشد.

جرایم و تخلفات مربوطه

افرادی که مرتکب جرایم فساد اخلاق شده اند. بله در مورد ارتکاب جرایمی مانند اقدام به قتل یا تبانی برای اقدام به قتل، شکنجه ، قتل ، جرایم مربوط به مواد مخدر هیچ استثنای قانونی وجود ندارد. همچنین برای افرادی که به عنوان مقیم دائم پیش از این به یک جرم تشدید شده اعتراف کرده باشند اگر مجددا برای آن جرم محکوم شوند یا اگر مدت اقامت قانونی آنها قبل از اینکه پروسه عزل آنها کلید بخورد کمتر از هفت سال باشد هیچ استثنای قانونی برای آنها وجود ندارد. برای تمام دیگر انواع جرایم تنها در صورتی استثنای قانونی وجود خواهد داشت که متقاضی همسر، والد / والده  یا فرزند فردی باشد که شهروند یا دارای گرین کارت آمریکا می باشد. به علاوه اگر تنها فعالیت مجرمانه روسپی گری بوده باشد یا جرم مذبور ۱۵ سال پیش از ارائه درخواست ویزا یا گرین کارت رخ داده باشد و تبعه خارجی نشان دهد که اصلاح شده و خطری برای امنیت آمریکا به حساب نمی آید آنگاه شامل استثناء قانونی خواهد بود.
فردی با دو مورد یا بیشتر محکومیت قضایی . بله مانند شرایط بالا
روسپی ها یا دلال روسپی ها بله مانند شرایط بالا
دیپلماتها یا سایر افرادی که در جرایم بسیار جدی شرکت داشته اما از تعقیب کیفری مصونیت پیدا کرده اند. بله مانند شرایط بالا
پولشویی خیر
جرایم مواد مخدر خیر البته به غیر از در اختیار داشتن کمتر از ۳۰ گرم ماری جوانا همچنین ممکن است یک استثناء هم راجع به در اختیار داشتن و استفاده از مواد مخدر برای مجرمان نوجوان وجود داشته باشد.
قاچاقچیان مواد مخدر خیر
اعضای درجه یک خانواده قاچاقچیان مواد مخدر که در پنج سال گذشته  با علم کامل از آن پول غیر قانونی بهره برده اند. خیر اما در نظر داشته باشید که این مشکل خود به خود پس از پنج سال مرتفع می شود.

امنیت ملی و تخلفات مربوطه

جاسوسان ، خرابکاران دولتی ، یا متخلفان قوانین صادراتی و انتقال تکنولوژی خیر
افرادی که قصد براندازی دولت آمریکا را داشته باشند. خیر
افرادی که قصد شرکت در فعالیتهای غیرقانونی را داشته باشند. خیر
افرادی که ملزم به انجام ثبت نام ویژه بوده اما قادر به گرفتن تاییدیه و ثبت عزیمت شان نباشند احتمالا در این دسته قرار خواهند گرفت. خیر
تروریستها یا اعضاء و نمایندگان سازمانهای تروریستی خارجی خیر
افرادی که ورود آنها به خاک آمریکا تبعات منفی برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشد مگر اینکه درخواست دهنده یک مقام رسمی دولت خارجی باشد یا اینکه فعالیتها و عقاید درخواست دهنده بر طبق قانون اساسی آمریکا قانونی حساب شود. خیر
اعضای داوطلب احزاب تمامیت خواه بله در صورتیکه عضویت در این احزاب غیر داوطلبانه باشد یا زمانی باشد که فرد زیر شانزده سال بوده  یا برای بدست آوردن شغل ، جیره غذایی و دیگر ” احتیاجات اولیه” زندگی یا طبق قانون آن کشور مجبور به عضویت در این احزاب شده باشند. یک استثنای قانونی در نظر گرفته می شود. همچنین استثنای دیگری برای اعضای سابق این احزاب وجود دارد در صورتی که عضویت در این احزاب دو سال پیش از ارائه درخواست مهاجرت پایان یافته باشد ( اگر حزبی که کنترل کشور خارجی را در دست دارد یک دیکتاتوری تمامیت خواه شناخته شود آنگاه این مدت به پنج سال افزایش می یابد).اگر هیچکدام از این حالتها صادق نباشد یک استثناء برای مهاجری که والد، همسر، پسر، دختر ، برادر یا خواهر یک شهروند آمریکا باشد و یا همسر، پسر و یا دختر یک مقیم دائم آمریکا باشد در نظر گرفته می شود.
هر کسی که در نسل کشی ، شکنجه ، آزار و اذیت افراد به خاطر نژاد ، مذهب ، ملیت یا عقیده سیاسی شرکت کرده باشد یا در اعدام های بدون محاکمه ویا کشتار و شکنجه ای که بدست نازی ها انجام شده شریک باشد خیر
هر کسی که در سربازگیری از کودکان دخیل بوده باشد. خیر
مسئولان دولتهای خارجی که طی دوره خدمت خود مسئول یا مجری جرائم جدی در رابطه با آزادی مذاهب بوده اند. خیر

موارد اقتصادی

هر کسی که به عقیده USCIS یا مامور کنسولگری احتمالا به بودجه عمومی وابسته خواهد بود به این معنی که در آمریکا کمکهای اجتماعی  یا رفاهی دریافت خواهد نمود. مامور رسیدگی می تواند فاکتورهایی مثل سن فرد ، سلامتی ، خانواده ، سابقه کاری و استفاده پیشین از کمکهای اجتماعی را در نظر بگیرد. خیر با این وجود درخواست دهنده می تواند موردی که باعث عدم پذیرش می شود را با برطرف کردن دلایل آن رفع نموده یا یک ضمانت نامه تامین هزینه را که یک عضو خانواده یا دوستش متقبل شده ارائه نماید.
مهاجرانی که خانواده ،حامی مالی آنها می باشد و مهاجرانی که کارفرما حامی مالی آنها می باشد در صورتیکه یکی از اعضای خانواده اسپانسر شغلی باشد (یا آن عضو خانواده ۵% از کسب و کار مورد نظر را مالک باشد) و اسپانسر موردنظر ضمانت نامه تامین هزینه را ارائه ندهد. (فرم I-864) خیر اما درخواست دهنده می تواند موردی که باعث عدم پذیرش می شود را با ارائه متعاقب ضمانت نامه تامین هزینه رفع نماید.
هنگامی که یک فرد غیر مهاجر دریافت کننده  کمک هزینه دولتی باشد ( به این معنی که فرد به عنوان یک غیرمهاجر وارد کشور شده و درخواست دریافت کمک هزینه دولتی نموده است در حالی که فاقد شرایط لازم بوده یا با کلاهبرداری آن کمک هزینه ها را بدست آورده باشد).

چنین موردی پنج سال عدم پذیرش را به دنبال خواهد داشت.

خیر اما علت عدم پذیرش پس از گذشت پنج سال منقضی می شود.

گواهی اجازه کار و شرایط احراز شغل

افراد بدون مجوز کار تایید شده البته در صورتیکه در دسته قانونی که فرد تحت آن درخواست  گرین کارت داده است داشتن مجوز کار الزامی باشد. خیر اما فصل ۹ را برای بحثی حول دریافت استثنای قانونی در رابطه با منافع ملی بخوانید.
فارغ التحصیلان دانشکده های پزشکی غیر معتبر داخل یا خارج از آمریکا که هر دو شرط گذراندن امتحان فارغ التحصیلی دوره پزشکی خارجی و تسلط کافی به زبان انگلیسی را  نداشته و بخواهند بنابر شغل خود از دسته های اولویت دار دو یا سه استفاده کنند . (پزشکانی که شرایط لازم برای شناخته شدن به عنوان پزشکان ویژه را دارند و از ۹ ژانویه ۱۹۷۸ با مجوز قانونی به طبابت پرداخته اند شامل این استثناء نمی شوند. ) خیر
کارگران خارجی و فاقد مجوز حوزه مراقبتهای بهداشتی که به دنبال ورود به خاک آمریکا از طریق سابقه کار کلینیکی خود در حوزه مربوطه می باشند (به استثنای پزشکان). بله اما درخواست دهنده می تواند با ارائه گواهی از کمیسیون فارغ التحصیلان دانشکده های پرستاری خارجی یا مدرک مشابه شرایط لازم را بدست آورند.

متخلفان مهاجرتی

افرادی که بدون بازرسی مسئولان مهاجرتی ( INS یا CBP) وارد خاک آمریکا شدند. بله استثنای قانونی برای برخی زنان و کودکان که مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفته و برای فرار از آزار و اذیت به آمریکا گریخته اند یا افرادی که شرایط خود حمایتی  را دارند در دسترس می باشند. همچنین برای افرادی که پیش از ۱۴ ژانویه ۱۹۹۸ درخواست ویزا یا مجوز کار ثبت کرده اند یا قبل از ۳۰ آوریل  ۲۰۰۱درخواست ویزا یا مجوز کار ثبت کرده اند و  برای حضور در آمریکا در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ مدرک موثق دارند.  (یک جریمه ۱۰۰۰ دلاری برای استثنای قانونی اخیر بایستی پرداخت شود). این مورد شامل درخواست دهندگان خارج از آمریکا نمی شود.
افرادی که پس از جلسه رسیدگی دیپورت شده و قصد اقدام برای پذیرش مجدد ظرف ده سال آینده را دارند. بله به نظر و صلاحدید USCIS بستگی دارد.
افرادی که قادر به رسیدگی یا حضور در جلسه بررسی و روند اخراج خود (دیپورت) نبوده اند (مگر اینکه دلیل موجهی برای این کار داشته باشند). چنین موردی منجر به ممنوعیت پنج ساله برای ورود مجدد خواهد شد. بله دریافت مجوز پیش از موعد برای ارائه درخواست ثبت نام مجدد به نظر و صلاحدید USCIS بستگی دارد.
افرادی که به سرعت و بدون تشریفات قانونی از ورود به آمریکا منع شده اند و در یک بازه زمانی پنج ساله مجددا قصد ورود به آمریکا را دارند. بله به نظر و صلاحدید USCIS بستگی دارد.
افرادی که طی پروسه مهاجرت مرتکب جعل شده اند. بله متقاضی بایستی همسر یا فرزند یک شهروند یا دارنده گرین کارت آمریکا باشد. اگر رد شدن درخواست ورود متقاضی موجب رنج و صدمه شدید به آن خویشاوند گردد در این مورد یک استثنای قانونی در نظر گرفته می شود.

به نظر و صلاحدید USCIS بستگی دارد.

شخصی که ادعای کذبی را برای کسب شهروندی آمریکا مطرح کرده باشد. خیر
افرادی که به موجب ماده § ۲۷۴C از قانون مهاجرت و کسب تابعیت،  مشمول دستور اخراج نهایی (دیپورت)  شده اند (رسیدگی به تقلب در اوراق شناسایی). بله استثنای قانونی شامل موارد زیر میشود.برای مقیم دائمی که به صورت داوطلبانه آمریکا را ترک نموده و افرادی که درخواست اقامت دائم را از طریق اعضای فامیل درجه یک یا سایر راههای خانوادگی ارائه داده باشند . اگر که تقلب تنها به جهت حمایت از همسر یا فرزند شخص متقاضی  انجام شده باشد و مشروط بر آنکه هیچ جریمه ای به عنوان بخشی از جلسه رسیدگی دادگاه تعیین نشده باشد.
سوء استفاده کنندگان از ویزای تحصیلی (افرادی که به صورت غیرقانونی یک ویزای F-1 را برای تحصیل در دبستان دولتی یا دوره های آموزشی بزرگسالان و یا انتقال از یک دوره  تحصیلی خصوصی به یک دوره تحصیلی دولتی کسب کنند).

مجازات چنین عملی پنج سال ممنوعیت پذیرش خواهد بود.

خیر
افراد خاصی که دو بار از آمریکا اخراج شده باشند ( دیپورت  یا اخراجشان پس از جرم تشدید شده باشد).

مجازات چنین تخلفی بیست سال ممنوعیت پذیرش برای آنهایی است که دو بار از خاک آمریکا اخراج شده باشند.

بله دریافت مجوز پیش از موعد برای ارائه درخواست ثبت نام مجدد به نظر و صلاحدید USCIS بستگی دارد.
افرادی که به صورت غیرقانونی در خاک آمریکا به سر می برند (پس از ۱ آوریل ۱۹۹۷ و بعد از سن ۱۸ سالگی ) . حضور غیرقانونی به مدت ۳۶۴-۱۸۰ روز منجر به ممنوعیت سه ساله پذیرش می گردد. حضور غیرقانونی برای ۳۶۵ روز یا بیشتر منجر به ممنوعیت ده ساله پذیرش می گردد. این ممنوعیتها تنها زمانی به اجرا در می آید که آن فرد از خاک آمریکا خارج شده و پس از اقامت غیرقانونی که در آمریکا داشته است قصد بازگشت به آنجا را داشته باشد. بله یک استثنای قانونی برای مهاجری که همسر یا والدینش شهروند یا مقیم دائم آمریکا هستند و رد شدن درخواست ورود متقاضی موجب رنج و صدمه شدید به آنها میشود  در نظر گرفته میشود. همچنین متون پیچیده قانونی در رابطه با اینکه چه زمانی حضور فرد می تواند ” قانونی” محسوب شود وجود دارد . به عنوان مثال اگر کسی منتظر تصمیم USCIS در مورد درخواست نامه اش باشد یا تحت حمایت مقررات ضد خشونت همسر/ فرزند  قوانین مهاجرت باشد .
افرادی که پس از تخلف مهاجرتی قبلی خود باز هم به صورت غیرقانونی در آمریکا حضور دارند (این موضوع در رابطه با افرادی مصداق دارد که به صورت غیرقانونی مجموعا دوره ای بیش از یک سال را در آمریکا اقامت داشته اند و پس از آن مجددا بدون اینکه پذیرش بگیرند به خاک آمریکا وارد شده اند. همچنین شامل هر کسی می شود که حکم اخراجش صادر شده و پس از اخراج متعاقبا بدون گرفتن پذیرش به صورت غیرقانونی وارد آمریکا  می شود). خیر
مسافر قاچاق. خیر چنین موردی موجب عدم پذیرش به صورت دائمی می گردد. اما با این وجود پس از گذشت ده سال متقاضی می تواند درخواست اجازه پیش از موعد برای تقاضای پذیرش مجدد نماید.
قاچاق غیرقانونی اتباع خارجی بله در صورتی شامل استثناء قانونی خواهد شد اگر فرد درخواست دهنده تا به حال تنها اعضاء درجه یک خانواده خود را به صورت قاچاقی وارد کرده باشد و خودش هم یا اقامت دائم داشته یا در حال مهاجرت به وسیله یک درخواست ویزا از طریق اعضای درجه یک خانواده باشد.یا اینکه  پسر یا دختر ازدواج نکرده ی یک شهروند یا مقیم دائم آمریکا یا همسر یک مقیم دائم آمریکا باشد.
افرادی که فاقد پاسپورت یا ویزای معتبر هستند. خیر به غیر از برخی استثنائات قانونی در شرایط خاص، بر طبق دستورالعمل ” اخراج فوری” CBP می تواند افرادی را که بدون مدارک معتبر و مناسب به خاک آمریکا وارد شده و یا طی پروسه بازرسی مرتکب تقلب و جعل می شوند  به مدت پنج از ورود به آمریکا منع کند. هیچ دادگاه یا جلسه رسیدگی برای افرادی که شامل اخراج فوری می شوند در کار نخواهد بود مگر اینکه این افراد بتوانند ثابت کنند که در صورت بازگردانده شدن مورد آزار و شکنجه قرار خواهند گرفت.

فرار از خدمت سربازی و موارد غیرقابل پذیرش بودن برای دریافت شهروندی آمریکا

افرادی که به صورت دائمی برای دریافت شهروندی آمریکا غیر قابل پذیرش هستند. خیر
افرادی که از انجام خدمت سربازی اجتناب کرده اند مگر اینکه در هنگام فرار یا اجتناب از خدمت سربازی شهروند آمریکا بوده باشند. خیر

موارد متفرقه

چند همسری خیر
قیم هایی که یک تبعه خارجی غیر قابل پذیرش را همراهی کنند. خیر
کودک ربایان بین المللی . (درصورتیکه متقاضی ملیت کشوری را دارد که کنوانسیون لاهه در مورد کودک ربایی بین المللی را امضاء کرده است محرومیتی اعمال نخواهد شد). خیر
رای دهندگان غیرقانونی (که با تخلف از هرگونه قوانین یا مقررات محلی ، ایالتی یا فدرال رای داده باشند). خیر
شهروندان سابق آمریکا که برای فرار از مالیات ترک تابعیت آمریکا را  نموده اند. خیر

 

درباره گرین کارت آمریکا بیشتر بدانید
محتوای بعدی را بخوانید : دلایل ریجک شدن ویزا آمریکا

شما می توانید برای کسب اطلاع بیشتر درباره مهاجرت به آمریکا با مشاوران ما در تماس باشید

مرکز ویزا با داشتن وکلایی مجرب، آماده کمک به شما جهت مهاجرت به هر کشور در دنیا است !

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۹۸۵۱۷۸-۸۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.