Business is booming.
مرور رده

سازماندهی کردن

مدارک مهاجرت به آمریکا

آیا درمورد اسناد و مدارک مورد نیاز مهاجرت به آمریکا اطلاعات کافی دارید؟ اگر تنها کاغذ بازی و تشریفات اداری، فرمهایی بودند که باید برای مدارک مهاجرت به آمریکا تکمیل کنید که ، آدم خوش شانسی بودید. درحال حاضر اسناد و مدارک دیگری یافت می شود…
ادامه مطلب ...

نحوه نوشتن فرم درخواست مهاجرت به آمریکا

مواردی که در جریان تکمیل فرم درخواست مهاجرت به آمریکا ممکن است با آن مواجه شوید نام شما چیست؟ ساده ترین مورد در فرم درخواست مهاجرت به آمریکا می تواند نوشتن نام تان باشد، درست است؟ نه در این باتلاق بوروکراتیک. مقامات مهاجرت نه تنها نام…
ادامه مطلب ...

مراحل گام به گام درخواست ویزا آمریکا

پروسه درخواست ویزا آمریکا : در مقالات گذشته به باتلاق پروسه درخواست ویزا آمریکا که در اصل همان کاغذ بازی آن می باشد اشاره کردیم. فارغ از اینکه چه نوع ویزا یا گرین کارتی را درخواست کرده اید. این روند بسیار طولانی بوده و شما قرار است فرم…
ادامه مطلب ...

چگونگی سازماندهی اسناد مهاجرت به آمریکا

نحوه سازماندهی اسناد مهاجرت به آمریکا شما فرض کنید که پیش یک مقام دولتی برای مصاحبه هستید. او از شما یک برگه بسیار مهم را می خواهد. شما بین انبوهی از کاغذ با دستپاچگی به دنبال آن می گردید. سازماندهی اسناد مهاجرت به آمریکا بسیار مهم می…
ادامه مطلب ...