Business is booming.
مرور رده

دریافت گرین کارت آمریکا از طریق استخدام

لیست مشاغلی که مدارک رسمی لازم ندارند

لیست مشاغلی که مدارک رسمی لازم ندارند وزارت کار امریکا به دنبال یکسری از شغل هایی است که کارگران آمریکایی در آن شغل ها ضعف دارند. یکسری از اسامی مشاغل را ارائه دادند که برنامه A نامیده می شود. اگر کاری که به شما پیشنهاد شده جزو این…
ادامه مطلب ...

پروسه پیشنهاد کاری آمریکا ( جاب آفر آمریکا )

پروسه پیشنهاد کاری آمریکا ( جاب افر آمریکا ) پروسه پیشنهاد کاری آمریکا ( جاب آفر آمریکا ) دلایل پیشنهاد کاری چیست؟ بسیاری از مردم وقتی می فهمند قبل از دریافت گرین کارت نیاز به پیشنهاد شغلی دارند غافلگیر می شوند. دلیل این امر این است که…
ادامه مطلب ...

اخرین اولویت مهاجرت به آمریکا، مهاجران خاص و سرمایه گذاران EB-4 و EB-5

اخرین اولویت مهاجرت به آمریکا، مهاجران خاص و سرمایه گذاران EB-4 و EB-5 چهارمین گروه اولویت استخدام این گروه چهارمین گروه اولویت استخدام هستند که گروه مهاجران خاص هم نامیده می شوند. یکی از زیر شاخه هایش کارمندان مذهبی که شامل وزیران و…
ادامه مطلب ...

اولویت سوم مهاجرت به آمریکا، کارگران ماهر EB-3

اولویت سوم مهاجرت به آمریکا، کارگران ماهر EB-3 اولویت سوم مهاجرت به آمریکا، کارگران ماهر EB-3 برای دریافت گرین کارت نسبتا گسترده است و شامل: کارگران حرفه ای کارگران ماهر کارگران بی مهارت شما  در این گروه نیاز به شغل دائمی و…
ادامه مطلب ...

اولویت دوم مهاجرت به آمریکا، متخصصان دارای مدرک دانشگاهی EB-2

اولویت دوم مهاجرت به آمریکا، متخصصان دارای مدرک دانشگاهی EB-2 اولویت های گروه دوم برای استخدام شامل: اولویت دوم مهاجرت به آمریکا، متخصصان دارای مدرک دانشگاهی EB-2 متخصصان دارای مدارک بالای دانشگاهی افرادی که دارای استعداد خاص در…
ادامه مطلب ...

اولویت اول مهاجرت به آمریکا، کارگران EB-1

اولویت اول مهاجرت به آمریکا، کارگران EB-1 اولویت اول مهاجرت به آمریکا، کارگران EB-1 هستند که به سه زیر شاخه تقسیم می شوند: کارگذاران دارای مهارت خاص استادان دانشگاه ممتاز ، محققان انتقال مدیران شرکتهای چند ملیتی درخواست دادن…
ادامه مطلب ...

آیا شما شرایط دریافت گرین کارت با مجوز استخدام را دارید ؟

شرایط دریافت گرین کارت با مجوز استخدام یکی از راحت ترین و در عین حال مهم ترین راه های مهاجرت به آمریکا، شرایط دریافت گرین کارت آمریکا با مجوز استخدام است. البته حتما قبل از اقدام برای پیدا کردن کار در آمریکا، از مدارک خود و حرفه ای بودنتان…
ادامه مطلب ...